Fakülte Yönelim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Göktaş,O. ,Tekin, O. ,Arslan, İ. ,Oğulluk, M. ,Aktürk Oğulluk, Z. ,& Kıbrıslı, E. (2017). Üniversiteye başlayacak olan gençlerin fakülteye yönelim tutumlarının incelenmesi; Bir ölçek geliştirme çalışması. Konuralp Tıp Dergisi, 9(1), 46-52.

Sorumlu Yazar: 
Olgun Göktaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: