Üstün Yetenekli Öğrencilerin Davranışsal Özellikleri İçin Ölçek (ÜYÖDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, F. (2014). Üstün yetenekli öğrencilerin davranışsal özellikleri için ölçek: Faktör yapısı, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences, 38(38), 119-132. doi: 10.15285/EBD.2013385570

Sorumlu Yazar: 
Feyzullah ŞAHİN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: