Yönetici Öz-yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Isik, A. N., & Derinbay, D. (2015). Turkish version of the Principals’ Sense of Efficacy Scale: Validity and reliability study. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 1-16.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Negiş Işık
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: