Yönetici Öz Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baltacı, A. (2020). Yönetici Öz Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 8-16.

Sorumlu Yazar: 
Ali Baltacı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: