Yönetici Kişilik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kurt, A., ve Nartgün, Ş. S. (2014). Yönetici kişilik algısı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 11(1), 1238-1252.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Kurt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: