Mevcut Yönetici Özellik ve Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alga, E. (2017). Örgütlerde algılanan lı̇derlı̇k tarzlarının çalışanların tükenmı̇şlı̇ğı̇ne etkı̇sı̇. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 97 – 124.

Sorumlu Yazar: 
Erdal Alga
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/