Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği  

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sezer, A. ve Kadıoğlu, H. (2014). Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği’nin geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 165-170.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Sezer
Geçerlik: 

YSOÖ için yapılan Açıklayıcı (Keşifsel) Faktör Analizinde toplam varyansın %60.68’ini açıklayan öz değeri 1’in üstünde olan 8 faktörlü bir yapı ortaya çıktığı görülmektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha katsayısı .77 olarak bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılığının yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir

Ölçek 23 madde ve sekiz faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
13 tanesi evet/hayır (pozitif anlamlı=1- negatif anlamlı=0), 4 tanesi boşluk doldurma (doğru yanıt=1- yanlış yanıt=0), 4 tanesi çoktan seçmeli (iki ve ikiden fazla doğru yanıt işaretleyenlere 1 puan, hiç bilmeyenlere ya da doğru ile birlikte yanlış yanıt işaretleyenlere 0 puan) , 2 tanesi eşleştirmelidir (ikiden fazla doğru eşleştirenlere 1, diğerlerine 0 puan)
İletişim: