Yenilikçi Öğretmen Özellikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kocasaraç, H., & Karataş, H. (2018). Yenilikçi öğretmen özellikleri: bir ölçek geliştirme çalışması. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 34-57.

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Kocasaraç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: