Yaşam Nedenleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Durmuş, Y. (2020).Ergenlerde intihar eğiliminin yordanması: Yaşam nedenleri, psikolojik iyi oluş ve Aleksitimi’nin rolü incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

Sorumlu Yazar: 
Yakup Durmuş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: