Yaşam Kalitesi Ölçeği (National Eye Institute-Visual Function Questionnaire – NEI VFQ-25/TR)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İğici-Öner, S. (2010). Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ ne 2008 Yılı ilk yarısında başvuran yaşa bağlı maküla dejenerasyonu olgularının NEI VFQ-25/TR Yaşam Kalitesi Ölçeği ile Değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Semiha Öner İğici
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 25 ana madde 13 seçmeli madde olmak üzere 38 maddeden oluşmaktadır.
Genel sağlık ve görme : (4 md.)Genel olarak, tüm sağlığınızı nasıl değerlendirirsiniz?
Faaliyetle ilgili zorluklar : (12 md.) Başlıklar dışındaki gazete yazılarını okumak sizin için ne kadar zor?
Görme Sorunlarının Sonuçları: (9 md.) Görmeniz nedeniyle, hedeflediğinizden daha azını mı başarıyorsunuz?
Yakın Görme- seçmeli-: (3 md.) Gözlüklerinizle telefon rehberini, ilaç şişesi üzerindeki ya da resmi evraklardaki küçük yazıları okumak sizin için ne kadar zor?
Uzak Görme -seçmeli-: (3 md.) Görmeniz nedeniyle tanıdığınız kişileri bir odanın karşı tarafındayken seçmek sizin için ne kadar zor?

Derecelendirme: 
İletişim: