NEI-VFO-39 Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Iyigun, E., Bayer, A., Tastan, S., Demiralp, M., & Acikel, C. (2010). Validity and reliability study for the NEI‐VFO‐39 Scale in chronic ophthalmic diseases–Turkish version. Acta Ophthalmologica, 88 (4),e115–e119. doi: 10.1111/j.1755-3768.2009.01810.x

Sorumlu Yazar: 
Emine İyigün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: