Yaşam Becerileri Eğitimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şimşek, N. (2019). Yaşam Becerileri Eğitimi Ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 261-270. doi: 10.24106/kefdergi.2504

Sorumlu Yazar: 
Nihat Şimşek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: