Düşünce Beden Biçimi Kaynaşması Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Varlık, E. (2006). Üniversite öğrencilerinde “düşünce davranış kaynaşması” ve “düşünce beden biçimi kaynaşması”nın yeme tutumları ile ilişkisi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Ece Varlık
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: