Yaşam Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bolat, Y. & Balaman, F. (2017). Yaşam Becerileri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(4), 22-39.

Sorumlu Yazar: 
Yavuz Bolat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek:
“1.Stresle başa çıkma yollarını kullanabilirim.
2. Stresi yapacağım işler için olumlu kullanabilirim.
3. Olumsuz duygularımı çevremdeki insanlara yansıtmayabilirim.” gibi 30 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: