Uykusuzluk Şiddeti İndeksi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Boysan, M., Güleç, M., Beşiroğlu, L. ve Kalafat, T. (2010). Uykusuzluk Şiddeti İndeksi’nin Türk örneklemindeki psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 248-252.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 alt boyut ve 7 madde
Günlük işlevsellik: Uyku sorununun neden olduğu stres düzeyi
Uyku kalitesi: uykuya geçişte zorluklar

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 0 – 4)