Uyarlanmış Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şenol-Durak, E., & Durak, M. (2019, June 18-19). Cultural adaptation of The Adapted Mobile Phone Use Habits (AMPUH) And The Adapted Cell Phone Addiction Test (ACPAT) in Turkish students and adults [Paper presentation]. 2nd International Congress On New Horizons In Education And Social Sciences Proceedings, Istanbul, Turkey.

Sorumlu Yazar: 
Mithat Durak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: