Problemli Cep Telefonu Kullanımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koç, A., Ceylan, E., Uysal, N., Gökler M.E. (2019). Problemli Cep Telefonu Kullanımı Ölçeği’nin (PUMP) Türkçe Formunun
geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yeni Symposium, 57(3), 10-14.

Sorumlu Yazar: 
Ayşegül Koç
Geçerlik: 

Yapı geçerliliği açımlayıcı faktör analizi (AFA) ile değerlendirildi

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliğini değerlendirmek için madde toplam puan korelasyonu, iç tutarlılık (Cronbach alfa) ve test-tekrar test korelasyonu kullanıldı.

1. _____ Cep telefonuma harcadığım zaman miktarını azalttığımda kendimi daha az tatmin olmuş hissediyorum.
2. _____ Cep telefonu kullanmadığımda huysuz ve asabi oluyorum
3. _____ Cep telefonuma ayırdığım zaman miktarı diğer önemli işlerimi yapmama engel olur.
4. _____ Cep telefonumla harcadığım zamanın çok fazla olduğunu düşünüyorum
5. _____ Cep telefonu kullanmadığım zaman onu kullanmayı düşünüyor ya da onu kullanacağım bir sonraki zamanı planlıyorum
6. _____ Cep telefonu kullanmak için beraber olduğum insanları görmezden geldim
7. _____ Uyuyor olmam gerektiğini bildiğim zamanlar cep telefonu kullandım
8. _____ Okulda ya da işte cep telefonu kullanmam sebebiyle sorun yaşadım
9. _____ Kullanmanın zararlı olduğunu bildiğim zaman cep telefonu kullandım
10. _____ Cep telefonu kullanmam ilişkimde sorunlara yol açmıştır.
11. _____ Daha fazla memnun olmam için cep telefonumla harcadığım zamanın şimdikinden daha fazla olması gerekir.
12. _____ Cep telefonumdan vazgeçmek benim için duygusal olarak çok zor olurdu.
13. _____ Geçmişte şu an cep telefonuyla harcadığım zamanın normal olmadığını düşünürdüm
14. _____ İnsanlar cep telefonumla çok zaman harcadığımı söyler.
15. _____ Cep telefonuma mesaj ya da arama gelmediğinde endişeli hissederim
16. _____ Ders çalışmam ya da iş yapmam gerektiğini bildiğim zamanlar cep telefonu kullandım
17. _____ Hayatıma müdahale ettiği için cep telefonumu kullanmayı bıraktığım zaman, genellikle ona geri dönüyorum.
18. _____ Zaman zaman kendimi beraber zaman geçirmek istediğim ya da benle zaman geçirmek isteyen insanlarla zaman geçirmek yerine cep telefonumla zaman geçirirken buluyorum.
19. _____ Cep telefonu kullanmam sebebiyle az daha bir kazaya sebep oluyordum.
20. _____ Birileri benden cep telefonumu bırakmamı istediğinde bile kullanmaya devam ettim.

Derecelendirme: 
Kesinlikle Katılmıyorum: 1 puan, Biraz Katılmıyorum: 2 puan, Kararsızım: 3 puan, Biraz Katılıyorum: 4 puan, Kesinlikle Katılıyorum: 5 puan
İletişim: