Okul Öncesi Dönemde Üstün Zekalı Çocukları Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karadağ, F. (2015). Okul öncesi dönemde potansiyel üstün zekalı çocukların belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir

Sorumlu Yazar: 
Filiz KARADAĞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
1- 9 Likert Tipi
İletişim: