Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, İ. S., İnnalı, H. Ö. ve Uyumaz, G. (2017). Üstbilişsel Yazma Stratejileri Farkındalık Ölçeği’nin Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi. Turkish Studies, 12(25), 169-192. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12198

Sorumlu Yazar: 
İ. Seçkin AYDIN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: