Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Fırat-Durdukoca, Ş., ve Arıbaş, S. (2019). Öğretmen adaylarına yönelik Üstbilişsel Farkındalık Ölçeğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(72),1541-1557. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.474601

Sorumlu Yazar: 
Şule FIRAT DURDUKOCA
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: