Üstbiliş Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yurdakul, B. ve Demirel, Ö. (2011). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin üstbiliş farkındalıklarına katkısı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1) 71-85.

Sorumlu Yazar: 
Bünyamin Yurdakul
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 30 maddeden oluşmuştur.Nitel ve nicel araştırma desenlerinin birlikte kullanıldığı bu araştırmada ön test-son test kontrol
gruplu deneme modeli ile nitel veri birleşiminden oluşan araştırma deseni işe koşulmuştur. Patton’ın
(1990: 192) “karma” yapı olarak adlandırdığı bu desen; deneysel desen, nicel veri ve tümdengelimci
denencelere dayalı istatistiksel analiz ile nitel veri, doğacı araştırma ve tümevarıma dayalı içerik
analizinden oluşmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: