Üst Ekstremite Lenfödem Hastalarında Yaşam Kalitesi Anketi (ULL-27)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kayalı, A. (2017). Üst ekstremite lenfödem hastalarına spesifik geliştirilmiş olan ULL-27 yaşam kalitesi anketinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
AYŞE KAYALI VATANSEVER
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5 li Likert
İletişim: 
PDF: