Marmara Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Celikten, L., & Doğan, M.C. (2020). Marmara Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranış Ölçeğinin geliştirilmesi. HAYEF: Journal of Education, 17(2), 199-221. doi: 10.5152/hayef.2020.20017

Sorumlu Yazar: 
Lütfullah ÇELİKTEN
Geçerlik: 

AFA sonuçlarına göre 21 maddelik 5 faktörlü bir yapı meydana gelmiştir. DFA sonuçları 5 faktörlü yapıyı doğrulamaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı, ölçeğin tamamı için 0,83, Spearman Brown iki yarı test korelasyonu 0,79 olarak hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: