Okul Öncesi Davranış Ölçeği (ODÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kapcı, E.G. (1998). Okul-Öncesi Davranış Ölçeğinin Türk çocuklarına uyarlanması ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 5(1), 9-15.

Sorumlu Yazar: 
Emine Gül Kapçı
Geçerlik: 

Ölçüt geçerliği için normal ve kliniğe devam eden iki grup çocuk karşılaştırılmıştır. Yapı geçerliği için faktör ve küme analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin geçerliği için test-tekrar test yöntemi uygulanmış, gözlemciler arası tutarlık ile ölçeğin iç tutarlılığına bakılmıştır.

22 madde ve 6 alt boyut

Davranış (7 m)
Sosyal/ Yalnız (7 m)
Duygusal (4 m)
Konsantrasyon (3 m)
Konuşma (2 m)
Gelişim(2 m)

Derecelendirme: 
3’lü Seçenek (0- Sorun yok 1-Az Sorun 2- Orta Sorun)
İletişim: