Üniversite Öğrencilerinin Okul Bağlılığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gün, F., Turabik, T., Arastaman, G., ve Akbaşlı, S. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Okul Bağlılığı Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 507-520. http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.457919

Sorumlu Yazar: 
Feyza Gün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: