Okul Müdürlerinin Yönetimsel Davranışı ve Öğretmen Bağlılığı Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yardibi, N. (2017). Hoy ve Rees Okul Müdürlerinin Yönetimsel Davranışı ve Öğretmen Bağlılığı Anketi’nin geçerlik ve güvenirlik güncellemesi (1991-2017). Turkish Studies, 12(4), 553-564.

Sorumlu Yazar: 
Nursel Yardibi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: