Okul Bağlılığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kırbaç, M. (2019). Öğretmenlerin sınıf yönetimi anlayışı ile öğrencilerin okul bağlılığı, okul direnci ve akademik başarısı arasındaki ilişkilerin analizi. (Yayın No: 596771). [Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

Sorumlu Yazar: 
Metin Kırbaç
Geçerlik: 

Linki verilen kaynakta belirtilmiştir.

Güvenirlik: 

Linki verilen kaynakta belirtilmiştir.

1. Derslerimi dikkatli bir şekilde dinlerim
2. Okul kurallarına uyarım
10. Bu okuldaki öğrencileri severim
11. Okulda bulunmaktan keyif alırım
12. Yeni öğrendiğim bir konuyla eski öğrendiklerim arasında ilişki kurarım
13. Öğrendiklerimin günlük hayatımda ne işe yarayabileceğini düşünürüm

Derecelendirme: 
5’li Likert (Hiç katılmıyorum-Tamamen katılıyorum)
İletişim: