Çevresel Duyarlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Açar, S. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde gözlem gezisi uygulamasının öğrencilerin eleştirel düşünme becerisine ve çevre duyarlılığına etkisi (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: