Sanal Öğrenme Ortamları (VLE) Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Burcin Hamutoglu, N., Gemikonakli, O., Savasci, M., & Gultekin, G.S. (2018). Development of a Scale to Evaluate Virtual Learning Environment Satisfaction. International Journal of Assessment Tools in Education, 5(2), 201-222.

Sorumlu Yazar: 
Nazire Burçin Hamutoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: