Fiziksel Benlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çağlar, A., Aşçı, F.,ve Bilgili, N. (2017). Üniversite öğrencilerinde Fiziksel Benlik Ölçeği Türkçe sürümünün psikometrik özellikleri. Anatolian Journal of Psychiatry, 18 (6), 594-601.

Sorumlu Yazar: 
Emine Çağlar
Geçerlik: 

FBÖ Türkçe formunun eş zamanlı geçerliliğini saptamak için, FBÖ’nün alt ölçekleri ile KFTÖ’- nün benzer alt ölçekleri arasındaki ilişki incelendi.Yakınsak geçerlilik için sosyal fizik kaygı ile FBÖ’nün alt ölçekleri arasındaki ilişkiler incelenmiş, negatif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulundu.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için Crobach alfa katsayısı hesaplandı.

6 alt boyut 25 madde
Genel Benlik Kavramı (5 madde) : Kendimle ilgili olumlu düşüncelere sahibim.
Fiziksel Benlik Değeri (5 madde) : Fiziksel olarak yapabildiklerimle gurur duyarım.
Fiziksel Kondisyon (5 madde) : Yorulmadan uzun süre koşabileceğimi düşünürüm.
Sportif Yeterlik (4 madde ) Bütün sporları yapmak benim için kolaydır.
Fiziksel Kuvvet (3 madde) : Birçok kişiden fiziksel olarak daha güçlüyüm.
Fiziksel Çekicilik (3 madde) : Güzel görünen bir vücuda sahibim.

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1=Hiç katılmıyorum – 6=Tamamen katılıyorum
İletişim: