Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bay, D. N. ve Alisinanoğlu, F. (2010). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algıları Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(1), 111-123.

Sorumlu Yazar: 
D. Neslihan Bay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: