Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarını/İhmalini Raporlamaya Karşı Tutumlarını Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Turan, T., ve Erdoğan, Ç. (2019). Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarını/İhmalini Raporlamaya Karşı Tutumlarını Belirleme Ölçeği’nin hemşirelerde geçerlik ve güvenirliği. Jaren, 5(1), 46-52. doi:10.5222/jaren.2019.15807

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Erdoğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: