Turizm Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gündüz, S. (2018). Yerel Halkın Turizm Algısını Belirlemeye Yönelik Alternatif Bir Ölçek geliştirme: Karataş destinasyonu örneği. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 13(52), 343-357. https://doi.org/10.19168/jyasar.426222

Sorumlu Yazar: 
Selim Gündüz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: