Turizm Sektöründe Kurumsallaşma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Türkoğlu, N. (2016). Konaklama işletmelerinde kurumsallaşma, entelektüel sermaye ve rekabet gücü ilişkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sorumlu Yazar: 
Nuray Türkoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: