Turizm Öğrencilerinin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tekin, Ö. A., & Çidem, G. (2015). Turizm öğrencilerinin mutfak departmanına yönelik tutumları ölçeği: bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of International Social Research, 8(39), 975-986.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: