Travmatik Doğum Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yalnız, H., Canan, F., Genç, R.E., Kuloğlu, M.M. ve Geçici, Ö. (2016). Travmatik Doğum Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Tıp Dergisi, 8(3), 81-88.

Sorumlu Yazar: 
Hacer Yalnız
Geçerlik: 

Faktör analizi ile ölçeğin yapı geçerliği, yani ölçme aracının
ölçtüğü savunulan teorik yapıyı ya da boyutu ne
derece de ölçebildiğini gösterir32,33. Genel olarak, .30-
.59 arasındaki yük değerleri orta, .60 ve üstündeki yük
değerleri ise yüksek olarak kabul edilmektedir32,33,34.
Yapılan analiz sonucunda faktör yük değeri 0.45 ya da
yüksek değer alması seçim için iyi bir ölçüdür32,33. Travmatik

Güvenirlik: 

Testin iç güvenirlik katsayısı oldukça yüksek bulunmuştur (cronbach alpha= .895).

Doğum yapma düşüncesinden ne derece korkarsınız?
Doğum yapma düşüncesi sizi ne kadar endişelendiriyor?
Doğum da kontrolünüzü kaybetmekten ne kadar korkarsınız ?

Derecelendirme: 
İletişim: