Travmatik Yas Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baş, S., Yüksel, Ö., Ülbe, S., & Güngör, D. (2020). Turkish Version of the Traumatic Grief Inventory-Self Report (TGI-SR): Validity and reliability. Death Studies. https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1850551

Sorumlu Yazar: 
Samet Baş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: