Cornell Eleştirel Düşünce Testi Z Seviyesi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şenturan, L. (2006). Hemşirelik öğrencilerinde eleştirel düşünme. (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Leman Şenturan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: