Takım Birlikteliği Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Unutmaz, V., Kiremitçi, O., ve Gençer, R. (2011). Takım Birlikteliği Envanterinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 23-30.

Sorumlu Yazar: 
Volkan Unutmaz
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarından elde edilen değerler, verinin modele iyi uyum gösterdiğini ortaya koymuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlık katsayıları .61 ve .67 arasında değişkenlik göstermekte olup, ölçeğin toplam iç tutarlık katsayısının .82 olduğunu belirlenmiştir.

Ölçek 18 madde 4 faktörlü yapıdadır.
Grubun Sosyal Çekiciliği (1m): Bu takımın sosyal aktivitelerinde yer almaktan hoşlanmıyorum.
Grubun Görev Çekiciliği (8m): Bu takımın oynadığı oyun tarzını beğenmiyorum.
Grubun Sosyal Bütünleşmesi (11m): Takımımızın üyeleri takım olarak beraber bir araya gelmektense, kendi başlarına dolaşmayı tercih ederler.
Grubun Görevde Bütünleşmesi (18m): Takım üyelerimiz antrenman veya maç sırasında her oyuncunun sorumlulukları hakkında açıkça iletişim kurmaz.

Derecelendirme: 
9’lu Likert (1=hiç katılmıyorum ve 9=tamamen katılıyorum)
İletişim: