Yaratıcı Takım İklimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Pekkan, N., ve Çalışkan, A. (2020). Yaratıcı Takım İklimi Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(39), 1007-1021. http://dx.doi.org/10.46928/iticusbe.768433

Sorumlu Yazar: 
Nazmiye Ülkü PEKKAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: