Spor Tesisi Yönetim Kapasitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetin, A., ve Karaçam, A. (2021). Spor tesislerinin yönetim kapasitesini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 12(1), 20-30. https://doi.org/10.17155/omuspd.779275

Sorumlu Yazar: 
Arif Çetin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: