Ürün Satın Alma ve Atıkların Elden Çıkarılmasında Sosyal Sorumlu Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arslan, İ. (2017). Sosyal sorumlu tüketici davranışı ve bir uygulama [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bozok Üniversitesi, Yozgat.

Sorumlu Yazar: 
İsmail Arslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha katsayısı 0,923 olarak tespit edilmiştir.

29

Derecelendirme: 
5-Her Zaman, 4-Sık Sık, 3-Bazen, 2-Nadiren ve 1-Hiçbir Zaman
İletişim: