Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi-Derecelendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tutkun, Ç., ve Dinçer, Ç. (2020). Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi-Derecelendirme Ölçeği Okul Öncesi Versiyonu Aile Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 53(1), 185-208. doi: 10.30964/auebfd.483511

Sorumlu Yazar: 
Cansu Tutkun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: