Şizotipal Kişilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şener, A., Bora, E., Tekin, I. ve Özaşkınlı, S. (2006). Şizotipal Kişilik Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerindeki Geçerlik ve Güvenirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 16(2), 84-92.

Sorumlu Yazar: 
Emre Bora
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: