Sırt Rahatsızlığı Skalası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çarhoğlu, M.N.,& Çıtaker, S. (2017). The Back Illness Pain and Disability Nine-Item Scale (Backill) Türkçe versiyon, geçerlik ve güvenirlik çalışması (pilot çalışma). Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, (ss. 1021). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Mübeccel Nur Çarhoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği test tekrar test yöntemi ile sağlandı.

24 madde

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1=Hiç katılmıyorum – 6=Tamamen katılıyorum
İletişim: