Diyabet Öz Yönetim Skalası (DÖYAS).

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bayındır Çevik, A., Özcan, Ş. (2020). Psychometric Properties of the Perceived Diabetes Self-Management Scale in Turkish Patient with Type 2 Diabetes. Diyabet, Obesite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi, 12(2), 15-22.

Sorumlu Yazar: 
Ayfer Bayındır Çevik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: