Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Günşen, G. (2020). Pedagojik içerik bilgisine dayalı sorgulayıcı-araştırma temelli fen eğitim programı’nın okul öncesi öğretmenleri ve 60-72 aylık çocuklar üzerindeki etkilerinin incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Gülşah Günşen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: