Sınıf İçi Rahatsız Edici Davranışlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Burak, Y. & Ahmetoğlu, E. (2020). “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Kaynaştırılması ve Bütünleştirilmesinde Öğretmenlerle İlgili Değişkenlerin İncelenmesi” . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi.19(73), 478-503

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5=Oldukça Rahatsız Edici, 4=Rahatsız Edici, 3=Kısmen Rahatsız Edici, 2=Biraz Rahatsız Edici ve 1=Hiç Rahatsız Edici Değil