Beklentiler A,B,C Ölçeği (Veli Formu)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bayram, A. (1998). İlköğretim ikinci kademe vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin hedefleri konusundaki öğrenci, öğretmen ve velilerin beklentileri (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: