Siber Zorbalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Küçük, S., İnanıcı, M.A., & Ziyalar, N. (2017). Turkish adaptation of Cyberbullying Scale. Adli Tıp Bülteni, 22(3), 172-176. doi: 10.17986/blm.2017331584

Sorumlu Yazar: 
Neylan Ziyalar
Geçerlik: 

Yapılan analizler sonucu ölçekteki maddeler toplam varyansın %50,71’ini açıkladığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Faktör analizi sonrası toplam 13 maddeden oluşan ölçeğin toplam iç tutarlılık katsayısı crα=.87 olarak hesaplanmıştır. Faktörlerin iç tutarlılık katsayıları ise birinci faktör için crα=.85 ve ikinci faktör için crα=.74 olarak hesaplanmıştır.

13 madde ve 2 alt boyut
Rahatsız Etme
Rahatsız Edilme

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç – 5= her zaman)
İletişim: